Dobrý den,
vítáme Vás na webových stránkách naší mateřské školy

Název ŠVP: DUHOVÝ ROK

Aktuálně:

 

46.mateřská škola Plzeň, JFibichova 4 , příspěvková organizace

Stručný přehled pokynů dle časového harmonogramu přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2017/2018 

 3.5. – 4.5. 2017

 Sběr žádostív ředitelně MŠ FIBICHOVA 4  -  pro obě pracoviště !!!

3.5. 2017    (10.00 – 12.00, 13.30 – 17.00 hod.)

4.5.2017   (14.00 – 16.00 hodin)

 

 5.5. 2017

Zahájení správního řízení

 11. 5. 2017

 

 Rozeslání výzvyzák. zástupcům – možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí

11.5. 2017

 

 Možnost vyjádřit sek podkladům pro vydání rozhodnutí

 od   11:00 do 13:00 hodin v řed. školy 

 16.5. 2017

 

17.5.  a  18.5. 2017

 

1. kolo přijímacího řízení bude zaslána emailová výzvak vyzvednutí rozhodnutí o přijetí

Vydávání rozhodnutí o přijetí  + zpětvzetí žádostí  od 11:00 do 14:30hodinv řed.školy

 19. 5. 2017

 

22.5. a 23.5. 2017

 2. kolo přijímacího řízení, bude zaslána emailová výzva k vyzvednutí rozhodnutí o přijetí

Vydávání rozhodnutí o přijetí+ zpětvzetí žádostí  v době  od 11:00  do 14:00 hodin v řed.školy

 

 

 29. 5. 2017

 

29.5.2017

30.5.. 2017

31.5. 2017

Krejbichová Ivana v.z. řed. školy, řed.školy

 Bude zveřejněn seznam přijatých dětípod registračním číslem na webových stránkách MŠ a na informační veřejné desce MŠ.

Bude zaslána emailová výzva k vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí

Vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí od 10.00 do 15.OO hodinv řed.školy

Odeslání nevyzvednutých rozhodnutí

22.3.2017

 

2017 © 46. Mateřská škola Fibichova Plzeň, Design by SITMP