Dobrý den,
vítáme Vás na webových stránkách naší mateřské školy

Název ŠVP: DUHOVÝ ROK

Aktuálně:

Mateřská škola nabízí místo pro dítě do třídy 3-4 letých dětí.

 

POZOR ZMĚNA ŠKOLNÉHO  A STRAVNÉHO

Od 1.9.2016 se mění  školné dle výpočtu  na   491,-- Kč.

číslo účtu MŠ: 57538311 / 0100

Prosíme  rodiče, aby upravili trvalé příkazy, zrušili platby dětí, které do 31.8.2016 dovrší 5 let .

Upozorňujeme rodiče, aby platbu za školné ve školním roce uhradili nejpozději do 15. dne v měsíci.

Od 1.9.2016 se mění rovněž výše zálohy na stravné na 850,--

a denní sazba z 32,--K č  na 35,--Kč , u dětí s odkladem školní docházky  z  35,--Kč  na 38,--Kč.

číslo účtu ŠJ: 9536311 / 0100

Věra Králová, řed.školy

Přejeme  všem dětem i jejich rodičům krásné léto, spoustu sluníčka, společných zážitků a v září  se těšíme na shledanou.

Těm, kteří nastupují do školy, přejeme hodně nových kamarádů a těm, kteří nastupují do jiných mateřských škol z důvodu uzavření odloučeného pracoviště na Sokolovské, přejeme, aby se jim v nové školce moc líbilo.

kolektiv 46.MŠ Plzeň

2016 © 46. Mateřská škola Fibichova Plzeň, Design by SITMP