Dobrý den,
vítáme Vás na webových stránkách naší mateřské školy

Název ŠVP: DUHOVÝ ROK

Aktuálně:

Stručný přehled pokynů dle časového harmonogramu přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2017/2018

3. 5. – 4. 5. 2017
Sběr žádostí v ředitelně MŠ FIBICHOVA 4 - pro obě pracoviště !!!

3.5. 2017 (10.00 – 12.00, 13.30 – 17.00 hod.)
4.5.2017 (14.00 – 16.00 hodin)

5. 5.Zahájení správního řízení
11. 5.Rozeslání výzvy zák. zástupcům
možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí
11. 5.

Možnost vyjádřit sek podkladům pro vydání rozhodnutí
od 11:00 do 13:00 hodin v řed.školy

16. 5.1. kolo přijímacího řízení
bude zaslána emailová výzva k vyzvednutí rozhodnutí o přijetí
17. 5. a 18. 5.Vydávání rozhodnutí o přijetí + zpětvzetí žádostí
od 11:00 do 14:30 hodin v řed.školy
19. 5.2. kolo přijímacího řízení
bude zaslána emailová výzva k vyzvednutí rozhodnutí o přijetí
22. 5. a 23. 5.Vydávání rozhodnutí o přijetí+ zpětvzetí žádostí
v době od 11:00 do 14:00 hodin v řed.školy
29. 5.Bude zveřejněn seznam přijatých dětí pod registračním číslem na webových stránkách MŠ a na informační veřejné desce MŠ.
29. 5.Bude zaslána emailová výzva k vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí
30. 5.Vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí
od 10.00 do 15.00 hodin v řed.školy
31. 5.Odeslání nevyzvednutých rozhodnutí
Krejbichová Ivana v.z. řed. školy, řed.školy

Seznam přijatých dětí (pdf)

2017 © 46. Mateřská škola Fibichova Plzeň, Design by SITMP