2. třída

Prosíme o sbírání a přinášení do školky papírových  obalů na vajíčka se štíhlými vysokými středy. Děkujeme.

 

2017 © 46. Mateřská škola Fibichova Plzeň, Design by SITMP